JUDr. Veronika Bočejová Caletková

Advokátska kancelária JUDr. Veronika Bočejová Caletková, s.r.o. poskytuje kompletný právny servis fyzickým i právnickým osobám. Za svoje primárne zásady považujeme odbornosť, diskrétnosť, lojálnosť, flexibilitu, profesionálny, individuálny a ľudský prístup, pričom kladieme dôraz na zmierlivé riešenie vzniknutých sporov, dôveru a mlčanlivosť.

Advokátska kancelária sa zameriava na individuálne potreby klientov a efektívne vybavenie ich záležitostí. Svojim klientom sa snažíme predostrieť všetky alternatívy riešenia daného problému s cieľom nájsť najvhodnejšie, najúčinnejšie a najrýchlejšie riešenie danej situácie. Naša spolupráca s klientmi je založená na dôvere, vzájomnej komunikácii a včasnom a pravidelnom informovaní. Záujmy klientov sú pre nás prvoradé.

Spoločníkom a konateľom advokátskej kancelárie je JUDr. Veronika Bočejová Caletková, ktorá po absolvovaní bilingválneho štúdia na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou, nastúpila na dennú formu štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvovala štúdium práva a úspešne zložila bakalársku, magisterskú a rigoróznu skúšku. Od roku 2013 do roku 2019 bola zamestnaná ako advokátska koncipientka u JUDr. Emílie Muškovej, advokátky v Kysuckom Novom Meste a v roku 2020 úspešne zložila advokátsku skúšku. JUDr. Veronika Bočejová Caletková poskytuje právne služby a právne poradenstvo, zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi v sporoch a pri mimosúdnych rokovaniach a vypracovanie právnych úkonov a analýz.