Advokátska kancelária JUDr. Veronika Bočejová Caletková, s.r.o.
Námestie slobody č. 73
024 01 Kysucké Nové Mesto (2. poschodie)

IČO: 53 443 071
DIČ: 2121366104

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK41 0900 0000 0051 7536 6365
BIC: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 75988/L
SAK reg. č. 8102

Sidlo

Radi Vás privítame v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod do 16:30 hod. Po dohode sme tu pre Vás kedykoľvek a kdekoľvek nás potrebujete.