Advokátska kancelária poskytuje právne služby, právne poradenstvo, prípravu, vypracovanie a pripomienkovanie právnych úkonov, a to osobne, ako aj online a ponúka zastupovanie v sporoch ako aj v mimosporovej agende fyzickým i právnickým osobám.
V spolupráci s realitnými kanceláriami poskytujeme právne služby a poradenstvo pri príprave a následnom vypracovaní, ako i pripomienkovaní všetkých zmluvných podkladov spojených s kúpou, predajom, nájmom a podnájmom nehnuteľností.
Venujeme sa najmä právu občianskemu, rodinnému, pozemkovému, pracovnému, dedičskému, správnemu, exekučnému, obchodnému a právu obchodných spoločností.
Platné právne predpisy umožňujú advokátom tzv. autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností, t.j. spísanie zmluvy o prevode nehnuteľností bez inak potrebného následného úradného overenia podpisu na notárskom úrade alebo na matričnom úrade. Naša advokátska kancelária ponúka aj uvedenú službu, ktorá prispieva k rýchlemu a efektívnemu vybaveniu veci.
Komplexné právne služby poskytujeme na území celej Slovenskej republiky, najmä v Žilinskom kraji.
Avšak, tak ako aj výpočet nami poskytovaných právnych služieb je orientačný, kontaktujte nás s konkrétnou právnou vecou a naša advokátska kancelária Vám poskytne právne služby, prípadne Vám odporučíme iné, pre Vás potrebné kroky.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na úvodnej strane.